Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Galeria

Kapliczki

W Purdzie znajduje się sześć kapliczek z końca XIXw i początku XXw. Kapliczki są murowane z czerwonej cegły licowej. Dwie położone są w granicach działki kościelnej, jedna obok świetlicy OSP, jedna za wsią w kierunku Purdki, jedna w centrum, za Gimnazjum, jedna obok placu zabaw. Architektura kapliczek jest skromna, elewacje pozbawione są detalu. Kapliczki mają zbliżone formy architektoniczne, są jednokondygnacyjne na wysokim cokole, przykryte są wielospadowymi dachami z trójkątnymi szczytami. Kapliczka usytuowana obok placu zabaw różni się od pozostałych, jest w typie dzwonniczkowym, pochodzi z II połowy XIXw. W górnej części występuje otwarty na cztery strony prześwit. Przykryta jest płaskim dachem. Do rejestru zabytków wpisane są cztery kapliczki: 2 w granicach działki kościelnej, św. Floriana przy świetlicy OSP i kapliczka przy drodze do Purdki. Na podstawie:St. Kuprjaniuk, I. Liżewka Warmińskie kapliczki Wyd. Borussia 2012