Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Wytwórnia mas bitumicznych w Klewkach.

Andrzej Adamowicz: Panie ministrze, pan jest naszym politykiem. Politykiem warmińsko-mazurskim. Gdyby panu się zdarzyło jechać z Olsztyna do Szczytna, przed miejscowością Klewki, powstała wytwórnia mas bitumicznych, w odległości 100 metrów od jeziora Linowskiego. 

Ja nie wiem, kto wydawał zgodę na budowę tej instalacji? Gdzie są jednostki kontrolne? Każda awaria, która tam się odbędzie — cały zrzut pójdzie do tego jeziora, które i tak w tej chwili walczy o życie jako jezioro, bo jest bardzo zanieczyszczone. Taka inwestycja za zgodą władz — tych wszystkich instytucji, które wyrażają na to zgodę — powstała.

Jak by pan mógł, to bardzo proszę zainteresować się tym problemem. To jest poważna rzecz. Od miejscowości 100 metrów , i 100 metrów od jeziora. Coś strasznego.

Jerzy Szmit: Oczywiście tym się zainteresuję. Natomiast to jest też tak, że rząd realizuje bardzo intensywny program infrastrukturalny, budowy dróg, budowy kolei w naszym województwie. Mamy przed sobą bardzo ważne decyzje. 

Uzgodnienie przebiegu trasy S-16 między Mrągowem a Ełkiem. Ta trasa ma bardzo wiele wariantów. Ponad czterdzieści. Wszystkie są w jakiś sposób oprotestowywane. Zawsze jest jakiś problem, który wynika z tego, że to jest za blisko lasu, za blisko jeziora, za blisko czyjejś zabudowy. Zawsze droga komuś przeszkadza.

Protesty związane z motylami wstrzymały budowę drogi S-7 w okolicach Skarżyska Kamiennego, na 7 lat. Nie chciałbym, żebyśmy w województwie warmińsko-mazurskim do takiej sytuacji doprowadzili. 

Ja tą sprawę sprawdzę. Czy są tam wszystkie zabezpieczenia? Czy są wszystkie dokumenty? Prosiłbym, gdy przystąpimy do rozmów, do konsultacji społecznych budowy drogi S-16, o zachowanie równowagi w tych wszystkich sprzecznych interesach, które mogą się zdarzyć.

Andrzej AdamowiczPanie ministrze, tu nie chodzi o nie, bo nie! Tu chodzi o to, że tą instalację można było umieścić po drugiej stronie drogi, gdzie naturalnym zabezpieczeniem byłby wał drogowy. My jesteśmy za tym, by robić to z sensem. Żeby to zabezpieczało chociaż w minimalnym stopniu akwen wodny, który tam istnieje.

Jerzy Szmit: Rozumiem. Sprawę zbadam. Dowiem się jakie były powody? Jakie są zabezpieczenia, żeby ta instalacja nie wyrządziła szkody.

Ku Prawdzie: Jestem przekonany, że Jerzy Szmit “zbada” sprawę dogłębnie i odpowie, że wszystko jest lege artis. Na mój chłopski rozum, pies jest pogrzebany w… dostępie do informacji. A to może wyjaśnić tylko CBA, o ile dostanie takie zlecenie. Kto wiedział, że w Klewkach powstanie taka instalacja? Kto jest właścicielem działki, na której instalacja powstała? Jaki był udział władz gminy Purda we wskazaniu akurat tej działki? W okolicy jest pełno hektarów, gdzie w bezpiecznej odległości od najbliższych zabudowań i jezior, ta “mobilna wytwórnia mas bitumicznych” mogła powstać!