Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Norbert Kamiński, mieszkaniec Klebarka Małego twierdzi, że to, co wydarzyło się w olsztyńskim Sądzie Rejonowym, to całkowite zanegowanie prawa.