Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Waldemar Pawlak w Olsztynie