Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Gmina Purda jest zobowiązana do przyznania lokalu socjalnego?