Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

List otwarty do wójta Piotra Płoskiego.