Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Podatki w Gminie Purda w 2016 roku.

Wysokość wybranych stawek podatku obowiązujących w gminie Purda

w roku podatkowym 2015 i 2016

Podatek od nieruchomości

Rodzaj podatku

2015

2016

Max.1

Obowiązujący2

Max.1

Obowiązujący2

Budynków mieszkalnych i ich części

0,75 zł/m2 pow. uż.

0,74 zł/m2 pow. uż.

0,75 zł/m2 pow. uż.

0,75 zł/m2 pow. uż.

Budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą

23,13 zł/m2 pow. uż.

20,00 zł/m2 pow. uż.

22,86 zł/m2 pow. uż.

20,00 zł/m2 pow. uż.

Od budynków lub ich części, pozostałych (np. budynków gospodarczych)

7,77 zł/m2 pow. uż.

3,99 zł/m2 pow. uż.

7,68 zł/m2 pow. uż.

3,99 zł/m2 pow. uż.

Gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej , bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł/m2 powierzchni

0,85 zł/m2 powierzchni

0,89 zł/m2 powierzchni

0,89 zł/m2 powierzchni

Gruntów pozostałych

0,47 zł/m2 powierzchni

0,46 zł/m2 powierzchni

0,47 zł/m2 powierzchni

0,47 zł/m2 powierzchni

Podatek rolny3

Rodzaj podatku

2015

2016

Max.

Obowiązujący

Max.

Obowiązujący

Średnia cena skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego

61,37 zł/q

56,00 zł/q

53,75 zł/q

50,00 zł/q

1/ - maksymalne stawki podatku obowiązujące w:

a) 2015 r. opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014 r.  w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r.;

b) 2016 r. opracowano na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.  w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

2/ stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w:

a) 2015 r. opracowano na podstawie uchwały Rady Gminy Purda Nr XXXIV/240/13 z dnia 22 listopada 2013 r w sprawie podatku od nieruchomości;

b) 2016 r. opracowano na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Purda z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

 3/ opracowano na podstawie:

a) uchwały Rady Gminy Purda Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego;

b) uchwały Rady Gminy Purda Nr XI/67/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2016 r.