Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Radni Gminy Purda przeciwko Wójtowi! 15:1!

Wbrew naszym oczekiwaniom radni nie zaakceptowali kolejnego pomysłu wójta.  Podczas głosowania nad uchwałą dotyczącą zakupu działek z XVIII w.  pałacem i zabytkowym parkiem wszyscy zagłosowali za odrzuceniem projektu uchwały. Niestety wójt nie może kupić pałacu w Klewkach. Jaka szkoda! Ile zaprzepaszczonych możliwości!