Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

11 listopada 2015r. 97 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.