Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Wójt nam kupi pałac!

Pałac w Klewkach został wzniesiony w 1801r. w stylu neorenesansowym, stylizowanym na włoski, przebudowany został w 2. połowie XIX w i w początkach XX w. Główny korpus jest dwukondygnacyjny, od frontu flankowany dwoma wieżami, skrzydła boczne zaś trzykondygnacyjne. Pałac wzniesiono z cegły, na podmurówce z kamieni polnych i otynkowano. Od strony parku na wysokości piętra znajduje się duży taras. Otwory okienne drugiej i trzeciej kondygnacji zamknięte półkoliście. Powierzchnia pałacu wynosi ponad 1063 m². Wokół pałacu rozciąga się park, który zajmuje powierzchnię około 4 ha. Jego główna część rozciąga się na południowy-zachód od pałacu. Zachowała się część starodrzewu, w którego składzie były kasztanowce, dęby, lipy, brzozy oraz zachowany fragment przerośniętych grabów tworzących kiedyś aleję. W centralnej części parku zlokalizowanej przed dworem założone były prawdopodobnie partery kwiatowe ograniczone alejami grabowymi od południa i od północy, i grupą krzewów jaśminowca od zachodu. Był to - jak wskazuje ukształtowanie parku i zachowane dokumenty - jedyny fragment geometryczny w całości założenia. Pozostałą część urządzono w naśladującym naturę stylu krajobrazowym, który charakteryzowały miękkie, łagodne linie alejek, wnętrz parkowych stworzonych przez polany trawiaste, grupy drzew i krzewów. Od północy, wschodu i zachodu granicę parku wyznacza rzeka, a właściwie kanał wodny łączący dwa jeziora znajdujące się w pobliżu: Klebarskie i Linowskie.

Niestety stan obecny pałacu i parku daleko odbiega od dawnego blasku. Wszystko popadło w ruinę.

Obiekt znajduje się w rejestrze zabytków: pałac nr rej. 3235 z 29 -01-1993r., park nr rej. 1400 z 2 -01-1992r.

 Na podstawie: Pałace i dwory dawnych Prus- Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Mirosław Garniec, http://mojemazury.pl/ , http://naszawarmia.pl/, http://www.polskiezabytki.pl/, http://encyklopedia.warmia.mazury.pl/, www.ciekawemazury.pl