Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

CZAS WYBORÓW!

Nasi radni, którzy miast być nadzorcami tego, co robi władza wykonawcza czyli wójt, stali się organem akceptującym wszystko co wójt zaproponuje. Nie widać refleksji, że w przyszłości niesie to za sobą upadek naszej gminy. Ważne jest, że rządzący mogą spotkać się na wspólnej biesiadzie i otrzymać kilkaset złotych diety.

Taka droga wiedzie donikąd i dlatego przemyślmy nasze wybory kandydatów do Sejmu i Senatu!

Jedynymi politykami, którzy pochylili się nad naszymi problemami, potrafili do nas przyjechać i rozmawiać z nami, byli profesor Tadeusz Iwiński ze Zjednoczonej Lewicy i profesor Selim Chazbijewicz z Prawa i Sprawiedliwości.

Inne ugrupowania, których kandydaci tak ciepło spoglądają na nas, z porozwieszanych plakatów, wypięły się na nasze problemy.

W związku z powyższym apeluję: wybierajmy z rozsądkiem, wybierajmy tych, którzy na to zasługują, którzy potrafią pochylić się nad losem, takich małych społeczności jak „Purdzianie”.