Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Ważne sprawy, które jednoczą ludzi...i te, które dzielą.

Postanowiliśmy uporządkować teren wokół cmentarza i groby. Dziś zostały wykonane wstępne prace porządkowe. Zakres widoczny na zdjęciach, seria po i seria przed. Pomagał mi niezmordowany Pan Marek Mazur.JUTRO 20.10.15r. o 16.30 spotykamy się ponownie i dokończymy sprzątanie.                                                                                                                                                                                      
Podziwiamy Panią Dorotę Pacholuk- sołtysa Pajtun. Jest to wspaniała osoba, z "dobrym sercem", utalentowany muzyk i doskonały organizator imprez, które nigdy nie będą mieściły się w ramkach "wiejskich festynów". Pajtuńskie Spotkania Sztuk Różnych to impreza wyjątkowa, nie tylko w skali naszej Gminy ale w szerokim kontekście. Jest nam bardzo smutno, że w naszej gminie żyją osoby, które nie potrafią docenić jej potencjału, talentu, wyjątkowej osobowości. Jak szybko "wielu" zapomniało  np. o  zespole "Warmiński Kłobuczek" w którym artystycznie  pod kierunkiem Pani Doroty (tanecznie i wokalnie) rozwijała się młodzież mieszkająca w  Gminie Purda. Nigdy nie zrozumiemy dlaczego rezygnuje się z tak wyjątkowych osób.................