Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Mieszkańcy Butryn wykonują nowe ogrodzenie przy cmentarzu parafialnym w Butrynach.