Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Federalny Krzyż Zasługi dla pierwszego Starosty Olsztyńskiego Adama Sierzputowskiego.

Adam Sierzputowski został uhonorowany na wniosek radnych Powiatu Osnabrück za zainicjowanie oraz wkład w budowanie partnerstwa polsko-niemieckiego w imię pojednania obu narodów. Adam Sierzputowski jest współtwórcą partnerstwa pomiędzy powiatem olsztyńskim i powiatem Osnabrück, zapoczątkowanego 15 lat temu. Z czasem współpraca się rozrastała i przeniosła również na poziom gmin. W czasie, gdy wójtem był Jan Omelan a przewodniczącym Rady Gminy Grzegorz Drozdowski zostało podpisane porozumienie o współpracy między gminą Purda i gminą Bissendorf.