Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

X Sesja Rady Gminy Purda.

Przeżyliśmy ogromne rozczarowanie, kiedy okazało się, że wójt Piotr Płoski (PSL) jest nieobecny na sesji.  Zastanawiamy się, czy wójt wypełniał jakieś ważne obowiązki? Czy może musiał uczestniczyć w kolejnym ważnym spotkaniu? A może korzystał z urlopu wypoczynkowego, bo Sesja Rady Gminy nie jest wystarczająco ważnym wydarzeniem, aby gospodarz gminy brał w niej udział?  

Po raz pierwszy TVP nie „kręciła” kolejnego odcinka z życia wsi ”X sesja” ( Rady Gminy Purda). Wielka to strata, bo mieszkańcy gminy mieli rzadką okazję, aby zapoznać się z tokiem rozumowania wójta i radnych.  Z drugiej strony brak kamer podczas sesji to oszczędności ok. 2000 zł miesięcznie. Mamy nadzieję,  że zaoszczędzone pieniądze wójt  wyda lepiej, niż na kolejne podwyżki dla kadry zarządzającej Gminą.  

Drodzy czytelnicy informujemy, że podczas sesji, radni zgodnie z oczekiwaniami wójta Płoskiego przyjęli zmiany w budżecie gminy. Zmiany dotyczyły przede wszystkim budżetów szkół i przedszkoli.

Placówkom zabrano fundusze na remonty, inwestycje, umowy zlecenia, materiały i pomoce dydaktyczne. Pieniądze zostały przekazane do budżetu Urzędu Gminy i GOPS-u na płace, materiały, telefony, szkolenia, opłaty za śmieci…….itp

Informujemy Państwa, że po raz pierwszy od ośmiu lat, dyrektorzy nie mogli w placówkach wykonać nawet najmniejszych remontów, gdyż środki na ten cel były zablokowane.  1 września dzieci wróciły do niemalowanych i niemodernizowanych obiektów. Jak będą wyglądały placówki oświatowe, kiedy Piotr Płoski (PSL) zakończy swoje „rządy”?

Ciągle zastanawiamy się, gdzie wójt ukrył zaoszczędzony milion zł. (wójt wspomniał o tej cudownej oszczędności podczas IX sesji Rady Gminy Purda, w sprawozdaniu z pracy wójta), w budżecie gminy tej oszczędności nie widać.