Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

CZY OBUDZILIŚMY SIĘ WŁAŚNIE ZE SNU ZIMOWEGO?

NOWE TWARZE W WARMIŃSKO-MAZURSKIM  RKW ?                                                                                                                                Nowe twarze koordynatorów Ruchu Kontroli Wyborów w naszym regionie to ja (Jacek Pachucki) i Andrzej Fuszara. Po rezygnacji Karola Gruszczyńskiego, który pełnił funkcję koordynatora na szczeblu wojewódzkim zostałem zaproszony przez kolegów pełniących funkcje sztabu koordynatorów Ruchu do rozmów o zastąpieniu Karola. W każdym razie to chyba moje zaangażowanie w społeczny opór przeciwko realizacji w Olsztynie spalarni śmieci i ujawnianie nieprawidłowości związanych z funkcjonującym w naszym województwie modelem gospodarki odpadami sprawiło, że zdobyłem zaufanie kolegów, któremu będę starał się sprostać.

Z kolei w miejsce koleżanki Anny Prot Piotrowskiej, która obecnie angażuje się w inne, nie mniej ważne społecznie wyzwania wszedł, kolega Andrzej Fuszara, doświadczony działacz społeczny i samorządowy. Zastąpienie dwóch niezwykle aktywnych i skutecznych w działaniu społecznym osób jest dla nas obu dużym wyzwaniem.

CZEMU MIAŁO SŁUŻYĆ NASZE SPOTKANIE ?

13 sierpnia 2018 roku odbyło się  pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań z wolontariuszami, którzy już mają za sobą  udział w wyborach prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku. Udział w spotkaniu potwierdziło ok. 30 wolontariuszy, a w sześćdziesięcioosobowej sali zabrakło miejsc siedzących. Zabrakło również ankiet dla osób deklarujących wolę przyłączenia się do Ruchu Kontroli Wyborów. Frekwencja przeszła nasze oczekiwania pomimo okresu wakacyjno-urlopowego.

Spotkaliśmy się w sali parafialnej Parafii Błogosławionej Siostry Franciszki Siedliskiej w Olsztynie za co dziękujemy proboszczowi parafii księdzu Romualdowi Zapadce, za udzielenie nam gościny, pobłogosławienie naszym działaniom na starcie do kolejnej kampanii wyborczej, w której uczestniczymy jako strażnicy jej uczciwego przebiegu.

Podziękowania za przybycie należą się oczywiście naszym wolontariuszom, ale szczególnie chciałbym podziękować znakomitym gościom, których obecność dźwignęła w górę rangę naszego spotkania. Gościliśmy mecenasa Lecha Obarę, jednego z najbardziej aktywnych w roku wyborczym 2015 z naszych wolontariuszy. Gościliśmy też  dyrektora Delegatury Olsztyńskiej Krajowego Biura Wyborczego pana Piotra Sarnackiego, któremu winni jesteśmy podziękowanie za rzeczowe wyjaśnienia podczas dyskusji nowych regulacji Kodeksu Wyborczego.

W spotkaniu w charakterze obserwatorów uczestniczyli działacze Ruchu Kontroli Wyborów z innych regionów, a to za sprawą opinii o naszej skuteczności w wyborach 2015 roku. Mamy opinię najlepiej zorganizowanego regionu w Kraju, za sprawą poziomu przygotowania i zaangażowaniu naszych wolontariuszy.  W tym roku wystartowaliśmy, jako pierwsi jeszcze przed ogłoszeniem terminu wyborów.

W KOGO SKIEROWANE JEST OSTRZE UWAGI RUCHU KONTROLI WYBORÓW ?

Nasi szeregowi wolontariusze i koordynatorzy, pochodzą z różnych środowisk społecznych i opcji politycznych. Traktujemy Ruch Kontroli Wyborów jako płaszczyznę porozumienia różnych środowisk, którym bliski jest cel główny naszej działalności społecznej - kontrola instytucji wyborczych,  przebiegu głosowania, zliczania głosów wyborców, rzetelnego ich podsumowania i publikacji.

Mamy wiedzę i świadomość determinacji osób i środowisk, głównie lokalnych, które dysponują niezbędnymi siłami i środkami, i są zdeterminowane aby utrzymać, bądź zdobyć władzę w gminach, powiatach, sejmiku wojewódzkim, stosując nieuczciwe metody, podczas glosowania, liczenia głosów, przekazywania protokołów głosowania. Analizujemy statystki wyborcze wyszukując personalne i terenowe  zależności, widocznych w statystykach nieprawidłowości. Ot chociażby rozkład ilości i lokalizacji głosów nieważnych. W oparciu o dane możemy wytypować komisje, gminy, gdzie musimy wykazać się szczególną aktywnością.  Analiza wyników wyborczych pogłębiona o "przepływy" głosów nieważnych w funkcji składów osobowych poszczególnych komisji daje możliwości nie tylko skupienia uwagi na określonych komisjach, ale również powinna wzbudzić zainteresowanie organów ścigania. Takich danych również dostarczymy opinii publicznej, jest to ważne w aspekcie zapobiegania oszustwom wyborczym i innym nadużyciom. O tym, że społeczna kontrola wyborów jest ważnym aspektem państwa obywatelskiego i coś do rzeczy jest z tymi wyborczymi machinacjami świadczy fakt, że lewa strona sceny politycznej uruchomiła pod patronatem honorowym byłego Prezydenta Lecha Wałęsy  projekt o nazwie Wolontariusze Wolnych Wyborów.

Mniemam, że każda inicjatywa społeczna, o ile ma na celu skierowanie uwagi społecznej na uchwalanie dobrego, uczciwego prawa wyborczego, rzetelne przeprowadzenie głosowania, zliczenia głosów i ich publikację sprzyja umacnianiu modelu państwa obywatelskiego, prawdziwej Rzeczypospolitej.

Moje własne przekonanie każe mi postępować zgodnie z zasadą, że jako Ruch Kontroli Wyborów nie mamy wrogów, a jedynie ewentualnych przeciwników.

Pragnę w tym miejscu podziękować niezależnym mediom informacyjnym, dziennikarzom  obywatelskim za obecność na naszym spotkaniu i rejestrowanie jego przebiegu. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej współpracy. Będziemy na bieżąco informować WAS o naszych działaniach.

Dziękuję za rozmowę i  możliwość opowiedzenia o naszej społecznej inicjatywie.

Jacek Pachucki