Purda Wielka - email: kontakt@purdawielka.pl

Co się u nas dzieje?

Echo Purdy przed wyborami

Drodzy mieszkańcy Purdy, tuż przed wyborami przygotowaliśmy dla Was podsumowanie 4 letniej kadencji wójta Płoskiego. W nowym numerze znajdziecie tematy, które pojawiały się w naszej gazetce przez ostatnie lata, tak dla poprawienia pamięci. Przez ostatnie dni wójt otwierał wszystkie swoje inwestycje czyli drogi długości 50 m, nawet to było zabawne ale chyba bardziej żałosne. Za dwa dni  sami ocenicie kadencję Płoskiego i nie ukrywamy, że mamy nadzieję iż bliższe Wam jest, nasze poczucie humoru. Miłej lektury.

czytaj więcej

CZY OBUDZILIŚMY SIĘ WŁAŚNIE ZE SNU ZIMOWEGO?

Kwintesencją działania Ruchu Kontroli Wyborów jest społeczna kontrola przebiegu wyborów. Okres międzywyborczy nie wymaga takiej koncentracji i wysiłku społecznego, jaki jest konieczny dla skutecznej kontroli głosowania podczas wyborów. Natomiast dzisiaj wracamy do konkretnych działań związanych z rekrutacją wolontariuszy, szkolenia się, rozmów z podmiotami, które na naszym terenie będą aktywne jako komitety wyborcze.

Parę słów przypomnienia o zasadach naszego działania w celu rozwiania wątpliwości: jesteśmy społeczną inicjatywą, ruchem społecznym w formie pozainstytucjonalnej. Zatem nie jesteśmy ani partią polityczną, stowarzyszeniem, czy fundacją. Osoby, które umownie określimy, jako kadry Ruchu Kontroli Wyborów to działający w pełni społecznie koordynatorzy od szczebla krajowego przez okręgi wyborcze, powiaty po gminy.

Ich rola jest służebna wobec wolontariuszy. Koordynatorami zostają ci z wolontariuszy, którzy są najbardziej aktywni, a ich obowiązki zawodowe i rodzinne pozwalają na takie zaangażowanie. Rolą koordynatorów jest nawiązanie współpracy z lokalnymi przedstawicielstwami komitetów wyborczych w celu nawiązania współpracy i uzyskania możliwości zasiadania w Obwodowych Komisjach Wyborczych, jako ich członkowie lub mężowie zaufania. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu Wyborczego mamy jeszcze jedną możliwość kontroli wyborów – poprzez uczestnictwo naszych wolontariuszy w komisjach nadzorujących głosowanie i liczących głosy, jako obserwatorzy społeczni. Nasi wolontariusze obserwują przebieg wyborów, interweniują w przypadkach naruszeń prawa wyborczego, sporządzają fotografie protokołów wyborczych i dostarczają koordynatorom kopie protokołów wyborczych celem późniejszego ich skonfrontowania z oficjalnymi wynikami wyborów.  Tyle celem przypomnienia o głównych zasadach naszej społecznej kontroli.

czytaj więcej

Chłodnym okiem:

PIS tu, PIS tam, czyli dysonans poznawczy w rozkwicie.

Po artykule „Jaka gra toczy się o spalarnię w Olsztynie” opublikowanym na portalu „Debata” 21 kwietnia br. (http://www.debata.olsztyn.pl/wiadomoci/region/5630-jaka-gra-toczy-sie-o-spalarnie-w-olsztynie-kafelek-najnowsze-slajd.html), olsztyński bloger Stanisław Olsztyn zapytał wprost Ministra Jerzego Szmita i Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego o ich zdanie na temat projektu budowy spalarni śmieci w Olsztynie wkraczającego w ostateczną fazę decyzyjną.

czytaj więcej

Co to jest Gmina?

Gmina, jest to wspólnota samorządowa (utworzona z mocy prawa przez mieszkańców) umiejscowiona w określonym terytorium.

czytaj więcej

Strategiczny koncert życzeń!

2 października przeczytaliśmy na stronie UG  super informację. Wójt Gminy zaprasza mieszkańców na cykl spotkań w sprawie „Strategii Rozwoju Gminy Purda na lata 2015-2020”. Czyżby pierwszy doskonały pomysł naszego Wójta? 

czytaj więcej